Breaking News:

TOPIK

Carpon

 • New Normal

  BASISIR talaga. Hawa nyongkab teu jadi hahalang nu calinutrung dina rakit. Paneuteupna maluseur kana kukumbul.

 • Bandera Lalayu Sekar

  KARUNG eusi gelas jeung botol palastik urut inuman geus méh pinuh. Aya ogé kardus urut di jero karung téh. Mokaha loba beubeunangan poé ieu mah.

 • Nu Mangprung na Lulurung Simpé

  Beus mangprung meulah patalimarga nu can pati ramé. Panumpang gé masih diwatesanan jumlahna, diuk paanggang. Sajok saurang. Lah, asa beuki simpé.

 • Pangarang Kasohor

  Langit caang narawangan, taya méga anu ngahalangan. Pantes pisan saenyana saupama dipaké leuleumpangan bari ngadagoan panonpoé surup.

 • Kuring Paeh

  KURING ngaleupaskeun nyawa di kamar sorangan sanggeus saminggu nandangan panyakit, nyaéta awak nyebrét panas paselang jeung batuk ngajegroh.

 • Ganggarangan Welas Asih

  DUKA naon sabab alesannana manéhna maké inget kana ganggarangan. Enya apan, jigana, ngarasa rumasa lain warga urang kota.

 • Makelar Masker

  SASALAD nerekab. Dunya harénghéng. Korban ngundak unggal poéna. Sakur jalma ngusahakeun nyinglar sasalad sangkan bisa hirup jeung huripna.

 • Nu Anyar Datang

  GEUS lila kuring embung nyekel pagawean naon wae...

 • Muga Langit Tuluy Cangra

  ISUK kénéh geus kadéngé sora tukang sayur nu nguriling dina motor, nawarkeun ku sora tina sepiker leutik nu di babawana.

 • Bagong Kajajaden Atawa Pasir Kareumbi Urug (bag 2)

  BAPA jeung Ema jongjon makaya di lembur. Ukur cukup keur nyumponan bubutuh sapopoé, sésa tina ngiriman anak anu sakola di kota téh.

 • Bagong Kajajaden Atawa Pasir Kareumbi Urug (bag 1)

  BAGONG nunggal beunang katingker. Cenah mah ti lahan titinggal bapa, di tutugan Pasir Kareumbi. Keun, ari ku sual éta mah.

 • MURID ANYAR (bag 3 / terakhir)

  PINDAHAN sakola ti Bandung cenah Fitri téh. Pindah sakola ka SMPN 3 Wado téh, ku sabab Bapana dipindahkeun tugas gawéna ka Wado.

 • MURID ANYAR (bag 2)

  PINDAHAN sakola ti Bandung cenah Fitri téh. Pindah sakola ka SMPN 3 Wado téh, ku sabab Bapana dipindahkeun tugas gawéna ka Wado.

 • MURID ANYAR (bag 1)

  PINDAHAN sakola ti Bandung cenah Fitri téh. Pindah sakola ka SMPN 3 Wado téh, ku sabab Bapana dipindahkeun tugas gawéna ka Wado.

 • Lagu Panineungan

  Peuting beuki ngolotan. Tapi manéhna masih anteng ngalangeu. Naleukeumkeun beungeut kana méja nu biasana jadi paranti ngaréngsékeun pagawéanana

 • Nu Marunggahan di Lembur

  Sabenerna Citarunggang téh lembur gedé, tapi dina sapopoéna teu weléh tiiseun.

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved