Breaking News:

carpon

MURID ANYAR (bag 2)

PINDAHAN sakola ti Bandung cenah Fitri téh. Pindah sakola ka SMPN 3 Wado téh, ku sabab Bapana dipindahkeun tugas gawéna ka Wado.

MURID ANYAR (bag 2)
istimewa
Fitria Puji Lestari

Karya: Fitria Puji Lestari

*Sambungan tina Tribun edisi Salasa (12/8/2014) (baca : MURID ANYAR (bag 1) )

Bél balik sakola geus disada.Barudak ngabirisit kaluar. Aya nu bari lulumpatan, nu saleuseurian, ogé aya nu bari ngobrol duaan. Di hareupeun kelas 8 A, katémbong sababaraha barudak kelas 8 A nu kakara kaluar ti kelas.
    
"Oh enya, engké minggu urang liliwetan téa yu!" pok Déwi.
    
"Hayu-hayu, Abi nu ngabantun béas wé nya!" ceuk  Lina.
    
"Abi bumbu-bumbuna, sabangsaning sayuran ogékeun lah ti Tiara!"Tiara miluan.
    
"Sip lah ari kitu mah, berarti Santi mah badé ngabantun patuangan kosong wé ah, bade ngiring emamna hehe!" pok Santi bari seuseurian sarta nepakan beuteungna nu lilipetan.
    
"Huuuh..dasar endut..endut"  Barudak pada ngawayohan Santi.
    
"Ehhh. nu  endut mah lucu tauuuu!" walon Santi bari timonyong-monyong waé.
    
"Belah mana lucuna enduuut!"Tiara teu  éléh monyong ti Santi.
    
"éh, gagabah nanyakeun lucuna ti belah mana? Nya dalam segala halnyah atuh lucuna mah.Tuh Si Oky ogé gendut, lucu mun jadi presenter Idola Cilik, wéw!"
    
"Stop..stop! ké heula ieu téh! ari tempat ngaliwetna badé di mana? Tatadi nu mawa itu, nu mawa ieu ari tempatna teu puguh, sok araranéh!" ceuk Rina ngeureunkeun jejer obrolan ngeunaan Santi endut.Barudak pada ngaharuleng, pada-pada mikiran tempat nu cocok.
    
"Pami di Fitri kumaha Fit, engké emamna di téras bumi Fitri anu seueur kekembangan, tempatna énakeun!" Pok Lina    .
    
Kabéh panon langsung wé pada enteup ka Fitri nu tatadi anteng merecet-merecetkeun coklat Choki-choki, nu dirérét angger anteng bangun nu teu sadar yén babaturanana keur ménta pamadegan manéhna.
    
"Héh, ngalamotan coklat atawa ngalamun éta téh!" ceuk Santi bari nepak Fitri.
    
"Eh, eu..eu.. enya naon tadi téh?" Fitri rampang-reumpeung
    
"Yéh ah Fitri mah kalah ngalamun, okéh lah diulangi kanggo Fitri mah, wios teu Fit ngaliwetna teun Fitri!" Pok Lina, nyebutkeun `wios teu Fit-na' rada di tarikeun jeung dipanjang-panjang.
    
"Oh, enya hehe, nya hayu waé sih Fit mah, emm Lin, ajakan Wina nya!" pok Fitri semu ngaharéwos. Teu ngadagoan kecap panuju ti babaturanana, Fitri téh tuluy wé nyampeurkeun kuring nu keur nyarandédina tihang.

Ti barang ngabrul golongan Fitri, kuring geus nyarandédina tihang téh, api-apina mah keur ngomé HP. HP dipencétan keypad-na méh jiga keur sms-an padahal ceuli mah awas ngadéngékeun pamolah Fitri jeung babaturanana. Apal Fitri nyampeurkeun, kuring beuki api-api anteng sms-an, api-api teu apal Fitri nyampeurkeun.
    
"Win, bade ngiring moal liliwetan teun Fitri!" ceuk Fitri daria naker.
    
"Hmm, butuh nya ku Wina nu ngaranna Fitri téh! Pasti hayang dipapatahan nyieun PR IPA, hmm mana nu pinter téh mana?" ceuk hate kuring, récok norowéco, ngan henteu ari nepi ka pok mah.

"Moal, bade ngabantosan Mamah Fit mah, teu tiasa seueur ameng!" pok téh bari teu seuri-seuri acan, bororaah hayang seuri soméah tuda. Ningali beungeutna gé meni haroréam naker puguh gé.
    
"Oh nya atuh Win!" walonna, angger sumringah, teu riuk-riuk sedih pédah geus dibaeudan ku kuring bieu.
    
Anéh Fitri téh puguhan, sugan henteu beungeutna dijieun tina témbok mah kitu? Dikitu-dikieu ku kuring téh paromanna angger sumringah.Teu weléh imut mun patepung mata, mun panggih di jalan teu weléh nanya.

Padahal, lain sakali dua kali panon kuring ngadelékan ka manéhna, malik judes mun manéhna imut, api-api teu ngadéngé lamun pareng manéhna nanya. Salian ti éta, di kelas, kuring ogé remen nyepétan manéhna. Ih, anéhna teu karasaeun kitu yén kuring ijid ka manéhna, geuleuh ka so pinterna.

Kakara murid anyar geus ngalunjak. Euh. super keuheul, pisan pokona mah! Kajeun, ceuk batur Fitri bageur sotéh, da ceuk kuring mah So iye, belagu. Ah, babaturan kuring wé deuih nu aranéh, ngadon daék ngahiji jeung murid anyar nu ngalunjak.

Tiasa dibaca dina koran Tribun Jabar, Rebo (13/8/2014).

Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved