Carpon

Bandera Lalayu Sekar

KARUNG eusi gelas jeung botol palastik urut inuman geus méh pinuh. Aya ogé kardus urut di jero karung téh. Mokaha loba beubeunangan poé ieu mah.

Editor: Hermawan Aksan
Ilustrasi Carpon Ranggon Panyawangan 

KARUNG eusi gelas jeung botol palastik urut inuman geus méh pinuh. Aya ogé kardus urut di jero karung téh. Mokaha loba beubeunangan poé ieu mah, rada beurat ogé manggulna. Lumayan mun dihijikeun jeung beubeunangan poé kamari mah. Aya setorkeuneun ka pangkalan, isukan. Ku itungan Odin mah, beubeunanganana bisa keur bekel sababaraha poéeun, sawaréhna deui keur nambahan cicilan baju seragam sakola budakna nu cicing di lembur jeung ninina.

Panon poé geus lingsir ngulon, Odin ngabengkot manggul karung kebat ka kidulkeun. Patalimarga pauntuy-untuy, leuwih ramé tibatan poé biasa. Saméméh péngkolan katempo barudak ngora di tengah jalan keur ngasong-ngasong dus marénta sumbangan, ngahalangan kandaraan nu liwat. Barudak ngora nu berséka, lain barudak caludih siga nu sok barang pénta ka saha waé. Geus jadi ilaharna ayeuna mah, unggal rék tujuh belasan loba nu nyegatan kandaraan pikeun ngumpulkeun sumbangan keur waragad ngareuah-reuah tujuh belas Agustusan.

Geus rék tujuh belasan deui geuning ieu téh, ceuk Odin dina haténa. Teu karasa, asa cikénéh tujuh belasan téh. Teu béda ti taun-taun saméméhna gé sapaparat jalan loba nu marénta sumbangan. Sakapeung sok asa hémeng pikeun Odin mah nempo nu maréntaan sumbangan ku cara kitu téh. Meureun nu dipéntaan sumbangan ogé sarua hayang ngareuah-reuah di lemburna, sarua butuh waragad. Naha ukur maranéhanana wungkul kitu nu rék ngayakeun raraméan téh? Tapi matak nyarumbang gé batur mah meureun laloba duit, teu kawas dirina nu ngandelkeun hirup sasat tina barang nu dipiceun ku batur.

Aya nu pikabungaheun dina usum raraméan modél kieu, biasana beubeunanganana sok rada undak. Asal daék ngalanto ka témpat urut raraméan, runtah palastik urut nginum geus pasti loba. Pabalatak kari mulungan, teu kudu ngacak-ngacak wadah runtah. Da mun seug kawas ceuk béja, nu miceun runtah dipisah-pisah antara runtah palastik jeung runtah biasa, ngeunah meureun mulung téh kari ngarawuan.

Sajajalan bandéra geus pating kélébét, dipasieup ku umbul-umbul warna-warni. Odin ngarandeg bari neuteup anteb naker. Pikiranana cus-cos ka mana-mendi.

Odin terus ngagedig nuluykeun deui léngkahna. Teu karasa leumpang bari ngalamun mah asa téréh nepi. Blus ka gang péngkolan imah kontrakanana. Imah nu pagéyé-géyé jeung papada baturna. Nu sarua pada-pada tukang ngoréhan paruntahan.

Babawaanana satengah dibeubeutkeun. Dihijikeun jeung beubeunangan poé kamari nu digundukeun handapeun tangkal teu jauh ti imahna. Tuluy diudaran. Eusina dipisah- pisahkeun. Gelas palastik cai nginum dihijikeun jeung botol palastik. Kitu deui kardus jeung kardus deui.

“Mulung di mana, Kang? Geuning beurang kénéh geus balik?” Ceuk pamajikanana bari nyampeurkeun.

“Tatanya teuing atuh. Anggur pangnyieunkeun cikopi kaituh,” témbal Odin jongjon ngéntépan beubeunanganana.

“Béak kopina gé. Ké urang nganjuk heula ka warung Ceu Empat,” ceuk pamajikanana bari tuluy ngaléos ka warung.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved